Sản Phẩm Hot

Bộ Mô Hình Hatake Kakashi Special Set with Naruto

Bộ Mô Hình Hatake Kakashi Special Set with Naruto

Chiều cao : 2 - 4cm

Chất liệu : Nhựa PVC

+Website: http://mangastyle.vn/

+Fanpage: https://www.facebook.com/shopmangastyle/

+Group : https://www.facebook.com/groups/shopmangastyle

+Liên Hệ : Mr.Việt 091 732 6832 - 02432373971 , Mr.Đức 096 356 1396

Bộ Mô Hình Hatake Kakashi Special Set with Naruto

Bộ Mô Hình Hatake Kakashi Special Set with Naruto

Bộ Mô Hình Hatake Kakashi Special Set with Naruto


350,000₫
Bộ Mô Hình Băng Mũ Rơm Cosplay Germa 66 Bản 2

Bộ Mô Hình Băng Mũ Rơm Cosplay Germa 66 - One Piece

Chiều cao : 7 - 8cm

Chất liệu : Nhựa PVC

+Website: http://mangastyle.vn/

+Fanpage: https://www.facebook.com/shopmangastyle/

+Group : https://www.facebook.com/groups/shopmangastyle

+Liên Hệ : Mr.Việt 091 732 6832 - 02432373971 , Mr.Đức 096 356 1396

Bộ Mô Hình Băng Mũ Rơm Cosplay Germa 66 One Piece

Bộ Mô Hình Băng Mũ Rơm Cosplay Germa 66 One Piece

Bộ Mô Hình Băng Mũ Rơm Cosplay Germa 66 One Piece


300,000₫
Bộ Mô Hình Băng Mũ Rơm Cosplay Germa 66

Bộ Mô Hình Băng Mũ Rơm Cosplay Germa 66 - One Piece

Chiều cao : 4 - 8cm

Chất liệu : Nhựa PVC

+Website: http://mangastyle.vn/

+Fanpage: https://www.facebook.com/shopmangastyle/

+Group : https://www.facebook.com/groups/shopmangastyle

+Liên Hệ : Mr.Việt 091 732 6832 - 02432373971 , Mr.Đức 096 356 1396

Bộ Mô Hình Băng Mũ Rơm Cosplay Germa 66 One Piece

Bộ Mô Hình Băng Mũ Rơm Cosplay Germa 66 One Piece

Bộ Mô Hình Băng Mũ Rơm Cosplay Germa 66 One Piece

300,000₫
Bộ Mô Hình Battle of Marineford

Bộ Mô Hình Battle of Marineford - One Piece

Chiều cao : 5 - 8cm

Chất liệu : Nhựa PVC

+Website: http://mangastyle.vn/

+Fanpage: https://www.facebook.com/shopmangastyle/

+Group : https://www.facebook.com/groups/shopmangastyle

+Liên Hệ : Mr.Việt 091 732 6832 - 02432373971 , Mr.Đức 096 356 1396

Bộ Mô Hình Battle of Marineford One Piece

Bộ Mô Hình Battle of Marineford One Piece

Bộ Mô Hình Battle of Marineford One Piece
300,000₫
Bộ Mô Hình Dragon Ball Super 2

Bộ Mô Hình Dragon Ball Super

Chiều cao : 9 - 11cm

Chất liệu : Nhựa PVC

+Website: http://mangastyle.vn/

+Fanpage: https://www.facebook.com/shopmangastyle/

+Group : https://www.facebook.com/groups/shopmangastyle

+Liên Hệ : Mr.Việt 091 732 6832 - 02432373971 , Mr.Đức 096 356 1396

Bộ Mô Hình Dragon Ball Super

Bộ Mô Hình Dragon Ball Super

Bộ Mô Hình Dragon Ball Super

280,000₫
Bộ Mô Hình Learning with Manga! Fate/Grand Order Episode 2

Bộ Mô Hình Learning with Manga! Fate/Grand Order Episode 2

Chiều cao : 4 - 5cm

Chất liệu : Nhựa PVC

+Website: http://mangastyle.vn/

+Fanpage: https://www.facebook.com/shopmangastyle/

+Group : https://www.facebook.com/groups/shopmangastyle

+Liên Hệ : Mr.Việt 091 732 6832 - 02432373971 , Mr.Đức 096 356 1396

Bộ Mô Hình Learning with Manga Fate Grand Order Episode 2

Bộ Mô Hình Learning with Manga Fate Grand Order Episode 2

Bộ Mô Hình Learning with Manga Fate Grand Order Episode 2

400,000₫
Ichiban Kuji Re:Zero Starting Life In Another World Rem & Ram

Ichiban Kuji Re:Zero Starting Life In Another World Rem & Ram

Chiều cao tính từ chân đế đến 2 nhân vật : 17cm

Chất liệu : Nhựa PVC

+Website: http://mangastyle.vn/

+Fanpage: https://www.facebook.com/shopmangastyle/

+Group : https://www.facebook.com/groups/shopmangastyle

+Liên Hệ : Mr.Việt 091 732 6832 - 02432373971 , Mr.Đức 096 356 1396

Ichiban Kuji Re:Zero Starting Life In Another World Rem & Ram

Ichiban Kuji Re:Zero Starting Life In Another World Rem & Ram

Ichiban Kuji Re:Zero Starting Life In Another World Rem & Ram

Ichiban Kuji Re:Zero Starting Life In Another World Rem & Ram

Ichiban Kuji Re:Zero Starting Life In Another World Rem & Ram

590,000₫
Ken Kaneki Action Figure 1/8 Scale Two Heard Ver. Centipede

Ken Kaneki Action Figure 1/8 Scale Two Heard Ver. Centipede - Tokyo Ghoul

Chiều cao : 20cm

Chất liệu : Nhựa PVC

Các Bạn Xin Lưu Ý : sản phẩm có 2 đầu thay thế như hình các bạn nhé ( 1 mặt nạ và 1 mặt thường )

+Website: http://mangastyle.vn/

+Fanpage: https://www.facebook.com/shopmangastyle/

+Group : https://www.facebook.com/groups/shopmangastyle

+Liên Hệ : Mr.Việt 091 732 6832 - 02432373971 , Mr.Đức 096 356 1396

Ken Kaneki Action Figure 1/8 Scale Two Heard Ver Centipede Tokyo Ghoul

Ken Kaneki Action Figure 1/8 Scale Two Heard Ver Centipede Tokyo Ghoul

Ken Kaneki Action Figure 1/8 Scale Two Heard Ver Centipede Tokyo Ghoul

Ken Kaneki Action Figure 1/8 Scale Two Heard Ver Centipede Tokyo Ghoul

Ken Kaneki Action Figure 1/8 Scale Two Heard Ver Centipede Tokyo Ghoul

Ken Kaneki Action Figure 1/8 Scale Two Heard Ver Centipede Tokyo Ghoul


650,000₫

Hot Girl

One Piece

Naruto

Sword Art Online

Tokyo Ghoul