To Love-Ru

Mikan Yuuki Yukata Ver. 1/8 Scale Figure

Mikan Yuuki Yukata Ver. 1/8 Scale Figure - To Love-Ru Darkness

Chiều cao : 21cm

Chất liệu : Nhựa PVC

+Website: http://mangastyle.vn/

+Fanpage: https://www.facebook.com/shopmangastyle/

+Group : https://www.facebook.com/groups/shopmangastyle

+Liên Hệ : Mr.Việt 091 732 6832 - 02432373971 , Mr.Đức 096 356 1396

Mikan Yuuki Yukata Ver. 1/8 Scale Figure To Love-Ru Darkness

Mikan Yuuki Yukata Ver. 1/8 Scale Figure To Love-Ru Darkness

Mikan Yuuki Yukata Ver. 1/8 Scale Figure To Love-Ru Darkness

Mikan Yuuki Yukata Ver. 1/8 Scale Figure To Love-Ru Darkness

Mikan Yuuki Yukata Ver. 1/8 Scale Figure To Love-Ru Darkness

Mikan Yuuki Yukata Ver. 1/8 Scale Figure To Love-Ru Darkness

480,000₫
Hết hàng
Lala Satalin Deviluke 1/6 Scale Figure
Lala Satalin Deviluke 1/6 Scale Figure

Lala Satalin Deviluke 1/6 Scale Figure - To Love-Ru Darkness

Chiều cao : 27cm

Chất liệu : Nhựa PVC

+Website: http://mangastyle.vn/

+Fanpage: https://www.facebook.com/shopmangastyle/

+Group : https://www.facebook.com/groups/shopmangastyle

+Liên Hệ : Mr.Việt 091 732 6832 - 02432373971 , Mr.Đức 096 356 1396

+Địa Chỉ : Số Nhà 1 Ngách 1 Ngõ 189 Hoàng Hoa Thám Ba Đình Hà Nội

Lala Satalin Deviluke 1/6 Scale Figure To Love-Ru Darkness

Lala Satalin Deviluke 1/6 Scale Figure To Love-Ru Darkness

Lala Satalin Deviluke 1/6 Scale Figure To Love-Ru Darkness

Lala Satalin Deviluke 1/6 Scale Figure To Love-Ru Darkness

Lala Satalin Deviluke 1/6 Scale Figure To Love-Ru Darkness

Lala Satalin Deviluke 1/6 Scale Figure To Love-Ru Darkness

Lala Satalin Deviluke 1/6 Scale Figure To Love-Ru Darkness

Lala Satalin Deviluke 1/6 Scale Figure To Love-Ru Darkness

650,000₫
Hết hàng
Lala Satalin Deviluke Swimsuit Ver. 1/6 Scale Figure
Lala Satalin Deviluke Swimsuit Ver. 1/6 Scale Figure

Lala Satalin Deviluke Swimsuit Ver. 1/6 Scale Figure - To Love-Ru

Chiều cao : 26cm

Chất liệu : Nhựa PVC

+Website: http://mangastyle.vn

+Fanpage: https://www.facebook.com/shopmangastyle

+Group : https://www.facebook.com/groups/shopmangastyle

+Liên Hệ : Mr.Việt 091 732 6832 - 02432373971 , Mr.Đức 096 356 1396

+Địa Chỉ : Số Nhà 1 Ngách 1 Ngõ 189 Hoàng Hoa Thám Ba Đình Hà Nội

Lala Satalin Deviluke Swimsuit Ver 1/6 Scale Figure To Love Ru

Lala Satalin Deviluke Swimsuit Ver 1/6 Scale Figure To Love Ru

Lala Satalin Deviluke Swimsuit Ver 1/6 Scale Figure To Love Ru

Lala Satalin Deviluke Swimsuit Ver 1/6 Scale Figure To Love Ru

Lala Satalin Deviluke Swimsuit Ver 1/6 Scale Figure To Love Ru

Lala Satalin Deviluke Swimsuit Ver 1/6 Scale Figure To Love Ru

690,000₫
Hết hàng
Mikan Yuuki 1/7 Scale Figure
Mikan Yuuki 1/7 Scale Figure

Mikan Yuuki 1/7 Scale Figure - To Love-Ru Darkness

Chiều dài : 23cm

Chất liệu : Nhựa PVC

+Website: http://mangastyle.vn

+Fanpage: https://www.facebook.com/shopmangastyle

+Group : https://www.facebook.com/groups/shopmangastyle

+Liên Hệ : Mr.Việt 091 732 6832 - 02432373971 , Mr.Đức 096 356 1396

+Địa Chỉ : Số Nhà 1 Ngách 1 Ngõ 189 Hoàng Hoa Thám Ba Đình Hà Nội

Ảnh Minh Họa

Mikan Yuuki 1/7 Scale Figure To Love Ru Darkness

Mikan Yuuki 1/7 Scale Figure To Love Ru Darkness

Mikan Yuuki 1/7 Scale Figure To Love Ru Darkness

Mikan Yuuki 1/7 Scale Figure To Love Ru Darkness

Mikan Yuuki 1/7 Scale Figure To Love Ru Darkness

Mikan Yuuki 1/7 Scale Figure To Love Ru Darkness

    

530,000₫
Hết hàng
Golden Darkness Swimsuit Ver 1/7 Complete Figure
Golden Darkness Swimsuit Ver 1/7 Complete Figure

Golden Darkness Swimsuit Ver 1/7 Complete Figure - To Love-Ru Darkness

Chiều cao : 23.5cm

Chất liệu : Nhựa PVC

+Website: http://mangastyle.vn

+Fanpage: https://www.facebook.com/shopmangastyle

+Group : https://www.facebook.com/groups/shopmangastyle

+Liên Hệ : Mr.Việt 091 732 6832 - 02432373971 , Mr.Đức 096 356 1396

+Địa Chỉ : Số Nhà 1 Ngách 1 Ngõ 189 Hoàng Hoa Thám Ba Đình Hà Nội

Golden Darkness Swimsuit Ver 1/7 Complete Figure To Love Ru Darkness

Golden Darkness Swimsuit Ver 1/7 Complete Figure To Love Ru Darkness

Golden Darkness Swimsuit Ver 1/7 Complete Figure To Love Ru Darkness

Golden Darkness Swimsuit Ver 1/7 Complete Figure To Love Ru Darkness

Golden Darkness Swimsuit Ver 1/7 Complete Figure To Love Ru Darkness

Golden Darkness Swimsuit Ver 1/7 Complete Figure To Love Ru Darkness

Golden Darkness Swimsuit Ver 1/7 Complete Figure To Love Ru Darkness

Golden Darkness Swimsuit Ver 1/7 Complete Figure To Love Ru Darkness

Golden Darkness Swimsuit Ver 1/7 Complete Figure To Love Ru Darkness


650,000₫